KONTAKT

Hvis du er grunneier, har en tomt eller bare en idé og enten skal selge eller finne en samarbeidspartner, så vil vi gjerne komme i kontakt med deg for å få realisert prosjektet. Vi har lang erfaring fra hele prosessen fra tomteerverv via regulering til byggesak og til slutt salg og innflytting.

Daglig leder kan kontaktes ved blant annet å få realisert et prosjekt. 

Vår serviceavdeling kan kontaktes ved spørsmål angående reklamasjoner. 

Daglig leder

CHRISTOFFER SØBSTAD

Telefon: +47 984 21 950

E-post: chris@rett-hjem.no

Servicekoordinator

STIG MÆHLE

Telefon: +47 900 19 320

E-post: stig@rett-hjem.no

kontor@rett-hjem.no

+47 984 21 950

Brøsetvegen 164 E, 7069 Trondheim